en

BMW Group a Daimler AG spoja sily pri vývoji technológií novej generácie pre automatizovanú jazdu.

Ďalšia generácia technológií asistenčných systémov vodiča a vysoko automatizovanej jazdy na diaľniciach (úroveň 3 a úroveň 4).

BMW Group a Daimler AG spoja sily pri vývoji technológií novej generácie pre automatizovanú jazdu.

4.3.2019

Spoločnosti BMW Group a Daimler AG spájajú sily pri vývoji technológie automatizovanej jazdy. Zo začiatku sa zamerajú na pokračovanie vo vývoji ďalšej generácie technológií asistenčných systémov vodiča, automatizovanej jazdy na diaľniciach a schopností parkovania (až do úrovne 4). Obe spoločnosti podpísali Memorandum o porozumení pri spoločnom vývoji tejto technológie, ktorá je kľúčová pre budúcnosť mobility. Spoločnosti BMW Group a Daimler AG vnímajú toto partnerstvo ako dlhodobú strategickú spoluprácu. Zámerom je, aby sa pokročilé technológie dostali do masového užívania do polovice nadchádzajúceho desaťročia.

„V rámci nasledovania našej stratégie spájame skúsenosti dvoch technologických lídrov. Dlhodobé partnerstvo pri vývoji flexibilných nastaviteľných platforiem považujeme v BMW za základ pri pokračovaní v zavádzaní automatizovanej jazdy. Kombinácia kľúčových skúseností našich dvoch spoločností urýchli a umocní nástup tejto technológie,” povedal Klaus Fröhlich, člen výkonnej rady BMW AG zodpovedný za vývoj.

Ola Källenius, člen výkonnej rady Daimler AG zodpovedný za výskum a vývoj, dodal: „Autonómna jazda pre nás momentálne predstavuje jeden z najrevolučnejších trendov, pričom na ňom tvrdo pracuje celá spoločnosť Daimler Group. Samozrejme, pre Daimler je najvyššou prioritou bezpečnosť. Namiesto jednotlivých samostatných riešení chceme vyvinúť spoľahlivý komplexný systém, ktorý prinesie našim zákazníkom pridanú hodnotu. Spoluprácou so správnymi partnermi chceme spraviť výrazný pokrok vo zvyšovaní vývoja technológie a následne ju bezpečne priniesť na cesty.”

Plánovaná spolupráca ponúka spoločnostiam BMW Group a Daimler AG množstvo zjavných výhod: schopnosti a skúsenosti jednotlivých partnerov a nastaviteľná konštrukcia zrýchli a zjednoduší vývoj nových technológií. Okrem synergií sa nové technológie dostanú skôr na trh a skrátia sa aj ich inovačné cykly. Pre obe spoločnosti predstavuje bezpečnosť posádky ako aj ostatných účastníkov dopravy najvyššiu prioritu, preto predstavuje spoľahlivosť systému kľúčové kritérium spolupráce. Obaja partneri pritom aj naďalej sledujú svoje ciele, aby udávali tempo vývoja.

Spoločný vývoj sa zameria na nastaviteľné riešenia a pokryje viacero stupňov automatizácie, vrátane úrovní 3 a 4, ktoré umožňujú automatizovanú jazdu na diaľnici. Navyše obaja partneri neustále zvažujú možnosti rozšírenia spolupráce aj na vyššie úrovne automatizácie na diaľniciach aj v mestskom prostredí. Tieto úvahy podčiarkujú trvalo udržateľný a dlhodobý druh spolupráce vrátane zámeru vytvoriť nastaviteľnú platformu pre automatizovanú jazdu. Vývoj aktuálnych generácií technológií a ďalšie spolupráce oboch spoločností tým nebudú ohrozené a pokračujú rovnako ako doteraz. BMW Group aj Daimler AG taktiež skúmajú možnosti spolupráce s ďalšími technologickými spoločnosťami a automobilovými výrobcami, ktoré by mohli prispieť k úspechu tejto platformy.

Autonómna jazda v BMW Group 
Spoločnosť BMW Group pracuje na vysoko autonómnej jazde už od roku 2006 a s technologickými špecialistami, dodávateľmi aj v rámci vlastného vývoja vytvorila platformu, ktorú dostala do štádia sériovej výroby. Od roku 2017 sa všetky tieto aktivity sústredili do vývojového strediska Autonomous Driving Campus v meste Unterschleissheim severne od Mníchova, pričom na aplikáciu a možnosť škálovateľnosti sa využíva spolupráca s dodávateľmi. Campus používa na zrýchlenie vývoja úplne nové softvérové vybavenie, pričom zároveň stanovuje nové priemyselné štandardy. Špičkovú technológiu testuje po celom svete už viac ako 70 vozidiel. Získavajú údaje na vylepšovanie strojového učenia s pomocou umelej inteligencie tak, že na cestách simulujú a testujú nové funkcie  autonómnej jazdy na úrovniach 2 — 5. Momentálne vyvíjaná generácia technológií sa dostane do sériovej výroby v roku 2021 v modeli BMW iNEXT ako úroveň 3, pričom pre pilotné projekty bude k dispozícii aj úroveň 4.

Autonómna jazda v Daimler AG 
Daimler AG pracuje na vývoji projektov na sériové využívanie nielen pre špecifické vozidlá na úrovni 3, no zaoberá sa aj úrovňami 4 a 5. Dlhodobý líder v oblasti systémov aktívnej bezpečnosti už od počiatku programuje svoje systémy najmä v rámci vlastného vývoja. V roku 2019 sa v meste San José v kalifornskej oblasti Silicon Valley predstaví prvý pilotný program vozidiel autonómne jazdiacich v mestskom prostredí (úrovne 4 a 5), na ktorom spolupracovali so spoločnosťou Bosch. Bude to ďalší míľnik v existujúcej spolupráci medzi oboma partnermi a táto spolupráca bude podľa doterajších plánov pokračovať aj naďalej. Spoločnosť Daimler začiatkom ďalšieho desaťročia prinesie na trh vozidlá nielen vysoko automatizované (úroveň 3), ale aj plne automatizované (úroveň 4 a 5). Ide o jedinú spoločnosť na svete s takým vlastným vývojom, ktorá dokáže škálovať autonómne jazdenie na všetky relevantné druhy automobilov vrátane osobných vozidiel, dodávok, autobusov a kamiónov.

 

Tento dokument obsahuje vyjadrenia smerom do budúcnosti, ktoré odrážajú súčasný náhľad na aktivity v budúcnosti. Slová ako očakávať, domnievať sa, predpokladať, zamýšľať, smieť, plán, môcť a podobné vyjadrenia znamenajú, že ide o vyjadrenia smerom k budúcnosti. Tieto vyjadrenia však môžu podliehať viacerým nástrahám a neistotám vrátane nečakaného vývoja podmienok svetovej ekonomiky spolu s poklesom dopytu na najdôležitejších trhoch či udalostí ako zhoršujúce sa ekonomické prostredie, udalosti vyššej moci vrátane prírodných katastrof, činov terorizmu, politickej nestability, priemyselných katastrof a ich vplyvov na predaj, výkyvov mien a ich vzájomných kurzov, zmien správania zákazníkov smerom k vozidlám s nižšou maržou či neprijatie produktov a služieb, čo by mohlo viesť k obmedzeniu našej schopnosti udržiavať ceny ako aj adekvátne využívať naše výrobné kapacity. Na ďalší vývoj smerom do budúcnosti budú mať vplyv aj udalosti ako nárast cien palív a surovín, prerušenie výroby z dôvodu nedostatku materiálu, štrajky zamestnancov či insolvencia subdodávateľov, pokles cien jazdených vozidiel a efektívne implementovanie nástrojov na zvýšenie produkcie a zníženie nákladov. Vplyv na rozvoj budú mať aj obchodný vývoj spoločností, ktorých sme významnými akcionármi, úspešná implementácia strategických partnerstiev a spoločných podnikov, zmeny právnych predpisov, regulácií a vládnych nariadení, najmä tých, ktoré sa týkajú emisií vozidiel, spotreby paliva a bezpečnosti, výsledky prebiehajúcich vládnych vyšetrovaní a ďalších právnych procesov či iných ohrození a nepredvídateľných momentov, pričom niektoré z nich sú popísané v kapitole Risk Report aktuálnej výročnej správy spoločnosti Daimler. Ak nastane niektoré z týchto ohrození a nepredvídateľných momentov, alebo ak nejaký zásadný predpoklad naštrbí naše výhľady smerom do budúcnosti, môže sa stať, že naše aktuálne výsledky budú odlišné ako tie, ktoré sme predpokladali alebo naznačovali v takýchto vyjadreniach. Nemáme v úmysle, ani neočakávame akékoľvek záväzky týkajúce sa aktualizácie týchto vyjadrení týkajúcich sa výhľadu smerom do budúcnosti. Akékoľvek vyjadrenie týkajúce sa budúcnosti sa viaže iba na stav k dátumu vydania.

> Chcem testovaciu jazdu

> Chcem ponuku financovania

> Otvoriť ponuku skladových vozidiel

> Pozrieť ostatné novinky a videá

Objavte viac

Súbory cookie na doméne bmw-zilina.sk.

Akceptujte súbory cookie.
Zistiť viac, vrátane informácií o tom, ako odmietnuť súbory cookie.