en

Nový BMW Cockpit.

Nové modely BMW X5, BMW radu 8, BMW Z4 a BMW radu 3, ktoré sa vo svetovej premiére predstavia na parížskom autosalóne Mondial de l’Automobile 2108 dostanú novú prístrojovú dosku. Nový BMW Cockpit je digitálny, inteligentný, dokonale zameraný na vodiča a vždy aktuálny.

Nový BMW Cockpit.
Nový BMW Cockpit.
Nový BMW Cockpit.
Nový BMW Cockpit.
Nový BMW Cockpit.

28.9.2018

Značka BMW radikálne prepracovala a zmodernizovala svoju prístrojovú dosku BMW Cockpit. Dostanú ju nové modely BMW X5, BMW radu 8, BMW Z4 a BMW radu 3, ktoré sa vo svetovej premiére predstavia na parížskom autosalóne Mondial de l’Automobile 2018. Zobrazovaný obsah sa dá poľahky upravovať podľa individuálnych potrieb a nový operačný a zobrazovací systém BMW Operating System 7.0 sa zameriava na vodiča viac ako kedykoľvek predtým. Výrazne sa upravila interakcia s vozidlom vrátane možností jeho ovládania. Týka sa to najmä oblastí ako rozpoznávanie hlasových povelov a ovládania gestami. Vodič aj pasažieri dostanú prvý raz k dispozícii inteligentného osobného asistenta BMW Intelligent Personal Assistant, čo je digitálny asistent zabudovaný do vozidla. Interakcia sa tak posúva na novú úroveň a vozidlo reaguje na oslovenie Hej, BMW.


S jasne prehľadným obsahom upraveným presne podľa aktuálnej situácie a s bezproblémovým zapracovaním nových funkcií a služieb sa vodič môže spoľahnúť, že za každých okolností dostane optimálnu podporu. Nová funkcia aktualizácie na diaľku Remote Software Upgrade umožní jednoduchú a priebežnú aktualizáciu systémov vozidla. Vodiči v budúcnosti získajú možnosť dodatočne si stiahnuť nové funkcie a služby. Nový BMW Cockpit prináša majiteľom osobnejší, inteligentnejší a konzistentnejší celkový zážitok.

 

BMW Live Cockpit a BMW Operating System 7.0.

Predstavenie ovládača BMW iDrive Controller znamenalo v roku 2001 prelomový krok v ovládaní vozidiel. Mnohonásobne oceňovaný koncept ID6 znamenal, že značka BMW stanovila nový štandard pre zabudované ovládanie a zobrazovanie údajov. Základné vylepšenia obsiahnuté v operačnom systéme BMW Operating System 7.0 sa odrážajú aj v označovaní a v novom spôsobe zostavenia možností nastavenia. BMW Live Cockpit (rovnako ako aj BMW Live Cockpit Plus a BMW Live Cockpit Professional) odrážajú tri úrovne zabudovaných displejov a základných funkcií ako navigácia a zábavný systém, dostupné rozhrania a technické možnosti ovládania ako napríklad hlasom či gestami. Prvky na každej úrovni výbavy BMW Live Cockpit sú prispôsobené modelom v jednotlivých triedach vozidiel. Operačný systém BMW Operating System 7.0 sa spája so softvérovými zmenami a úpravami spojenými s novou digitálnou prístrojovou doskou BMW Live Cockpit Professional. Označenie verzie odkazuje na možnosť pravidelnej aktualizácie systému.

 

Digitálny dizajn a optim álne využívanie pozornosti.

Užívateľské rozhranie rozširuje možnosti digitálneho dizajnu a vytvára emotívny a puristický vzhľad s intuitívnou štruktúrou a ovládaním. Zároveň využíva tesné prepojenie medzi informačným displejom Info Display vo vodičovom zornom poli a hlavnou kontrolnou obrazovkou Control Display na stredovej konzole. K dispozícii je viacero možností individuálnych úprav. Digitálny dizajn, ktorý spája 2D a 3D grafiku s animáciami, je dokonale upravený podľa potrieb užívateľov. Zámerom je udržiavať pozornosť vodiča na dianie na vozovke a v závislosti od aktuálnej situácie mu poskytovať relevantné informácie.


Info Display na prístrojovej doske už nepoužíva analógové kruhové rámčeky. Nahradili ich oblúkové dizajnové prvky, ktoré sa otvárajú smerom k stredu prístrojovej dosky. Ich tvar a usporiadanie prenáša typický vzhľad štyroch očí BMW z prednej časti aj do interiéru. Nový dizajn vytvára priestor na to, aby sa v strede displeja Info Display nachádzal navigačný obsah s orientačnou mapou zobrazujúcou aktuálnu pozíciu vozidla a ďalšie podstatné informácie o zvyšku cesty. Informácie o asistenčných systémoch vodiča sa nachádzajú zoskupené v ľavom oblúku rýchlomera. V jazdných režimoch Comfort a Sport sa v pravom oblúku zobrazujú aktuálne otáčky motora. V režime ECO Pro mode ich nahrádzajú informácie o aktuálnej spotrebe a priemernej rýchlosti. V pravom oblúku sa môžu zobrazovať aj informácie o zábavnom systéme. Vďaka širšiemu displeju BMW Head-Up Display premietanému na čelné sklo sa nevyhnutné informácie zobrazujú priamo v zornom poli vodiča.


Dizajn a grafický vzhľad všetkých displejov vrátane Info a Control Display ako aj obrazoviek pre zadných pasažierov Rear-Seat Entertainment sa zladili tak, aby boli vždy a zakaždým zosúladené. Ak sa napríklad jazdný režim zmení zmení z ECO Pro na Sport, tak aj podfarbenie všetkých displejov sa zmení z modrého na červené.

 

Individu álna úprava štruktúry menu a obsahu.

Obsah základného menu na stredovom displeji Control Display sa dá voľne upravovať presne podľa vôle a potrieb vodiča. K dispozícii na individuálnu úpravu je tak až desať stránok. Každá stránka sa dá rozdeliť na dve, tri či štyri okná (dlaždice), pričom ich obsah sa môže neustále aktualizovať. Zákazník si môže v jednotlivých oknách zvoliť obsah ako komunikácia, média/rádio, hodinky, navigácia, športový displej, prehľad cesty, doprava, aktuálna pozícia či informácie o jazde. Tlačidlom na volante si vodič prepína medzi dodatočným obsahom zobrazeným v pravom oblúku na Info Display na prístrojovej doske. Na výber má entertainment, spotrebu paliva a športové možnosti. Počas jazdy na kľukatých cestách môže sledovať aj hodnoty pozdĺžneho a priečneho preťaženia.

 

Upraviteľný obsah.

V rámci operačného systému BMW Operating System 7.0 sú všetky displeje nastavené tak, aby si na nich mohol vodič zobrazovať informácie, ktoré práve potrebuje. Len pre svoj osobný profil má k dispozícii výber spomedzi 20 obrázkov. Pri odomknutí vozidlo pozdraví svojho vodiča menom a prehrá mu 3D grafickú animáciu so zobrazením vozidla aj so všetkými doplnkami a s reálnou farbou karosérie. Toto konkrétne vozidlo sa objavuje aj v ponuke menu My car. Uvítanie vodiča pokračuje navrhovaným obsahom na stredovom displeji Control Display, kde sa zobrazia posledné volania, informácie z kalendára, pripomienky úloh či trasy do cieľa zaslané prostredníctvom BMW Connected. Všetky tieto možnosti sú pripravené na to, aby si vodič spomedzi nich mohol hneď vybrať tú, ktorú práve potrebuje.

 

Viac druhov ovládania a rýchly prístup.

Operačný systém BMW Operating System 7.0 rozširuje možnosti ovládania a interakcie medzi vodičom a vozidlom. Control Display je primárne navrhnutý na dotykové ovládanie, no zákazníkom zároveň zostala možnosť voľby medzi viacerými druhmi ovládania: otočný ovládač iDrive Controller, dotykové ovládanie, ovládanie hlasom či gestami. Displeje sú nastavené tak, že dokážu reagovať na zvolený spôsob ovládania. Destinácia sa do navigácie môže zadávať dotykovo cez digitálnu klávesnicu na Control Display alebo kruhovým ovládačom iDrive Controller. Výrazne sa vylepšilo hlasové ovládanie s rozoznávaním prirodzenej reči a o dve gestá sa rozšírila aj ponuka ovládania cez rozhranie BMW Gesture Control, pričom celkovo je k dispozícii už sedem gest.


Nová a plochá štruktúra menu zjednodušila a zrýchlila prístup k nastavovaniu funkcií vozidla. Kombinácia vertikálnych zoznamov a horizontálnych priečok znížila počet krokov potrebných na prístup k nižším úrovniam menu. Najčastejšie používané funkcie sa združili do priečinka s rýchlym prístupom. Bez ohľadu na to, ako hlboko v menu sa vodič nachádza, vždy má na hornej lište stredového displeja Control Display rýchly prístup jedným dotykom k hlavnej ponuke, predchádzajúcim destináciám, posledným volaniam, pripomienkam, k pomocníkovi, nastaveniam displeja, zmene užívateľa či k vypnutiu obrazovky.


Ďalšou špeciálnou vlastnosťou operačného systému BMW Operating System 7.0 je jeho schopnosť zobrazovať doplnkové informácie vo forme tematických máp zameraných na aktuálne potreby vodiča v danej situácii. Napríklad ak sa vozidlo blíži do destinácie, tak na obrazovke Control Display sa automaticky zobrazí mapa s možnosťami parkovania a s prípadným presným navádzaním k parkovaciemu miestu.

 

BMW získalo inteligentného digitálneho spoločníka.

Inteligentný osobný asistent BMW sa naučí zvyky a správanie vodiča a následne ich bude používať v správnom kontexte. Pomáha vodičovi, učí sa jeho preferencie a je kompletne schopný prispôsobiť sa jeho potrebám ako sú napríklad vyhrievanie sedadiel či najčastejším navigačným cieľom („Odvez ma domov”). Výnimočnou črtou v porovnaní s ostatnými konkurenčnými digitálnymi asistentmi je možnosť dať digitálnemu spoločníkovi meno (napríklad „Charlie” alebo „Joy”), čím sa vytvorí bližší a osobnejší vzťah. Okrem prijímania vodičových povelov je asistent pripravený aj na nezáväznú konverzáciu („Hej, BMW, aký je zmysel života?”). Pozná aj všetky funkcie vozidla a na požiadanie je schopný ovládať ich. Po vyslovení povelu „Hej, BMW, je mi zima!”, dokáže Inteligentný osobný asistent BMW primerane nastaviť teplotu v interiéri vozidla. Vzhľadom na to, že už aj aktuálna verzia si dokáže zapamätať obľúbené nastavenia, spolu s vývojom technológie sa do budúcna ráta s ďalším rozširovaním schopností a možností nastavení. S každým vysloveným povelom, vykonanou zmenou nastavenia a s každou položenou otázkou bude asistent pracovať čoraz lepšie. Základnou bázou pre všetky tieto služby bude prenosný digitálny profil vodiča – BMW ID. Tento profil prepojí vozidlo, vodiča a digitálny svet.

 

Neustále aktualizácie s Remote Software Upgrade.

Služba diaľkových aktualizácií softvéru Remote Software Upgrade predstavuje jednoduchý spôsob, ako môže vodič udržiavať softvér svojho vozidla neustále v aktuálnom stave. Každá aktualizácia prispôsobuje obsah konkrétnemu vozidlu. Vďaka tomu sa neustále zvyšuje kvalita a bezpečnosť vozidla. Aktualizácie môžu napríklad obsahovať vylepšenia hlasového ovládania či funkcií vyhľadávania parkovacieho miesta. Služba Remote Software Upgrade majiteľom prvý raz umožňuje dodatočnú aktiváciu niektorých funkcií a služieb. Samotný proces aktualizácie je rovnako jednoduchý ako v prípade mobilných telefónov. Mobilná aplikácia BMW Connected upozorní užívateľa na dostupnosť aktualizácie. Samotné sťahovanie sa realizuje priamo v aplikácii a využíva napríklad domácu Wi-Fi. Na prenesenie aktualizácií z mobilného telefónu do vozidla stačí následne spojiť telefón s vozidlom. Potrebné údaje sa môžu stiahnuť aj priamo do vozidla, na čo slúži zabudovaná SIM karta. Zaparkované vozidlo zobrazí dostupnosť aktualizácie na stredovom displeji Control Display a samotná aktualizácia sa začne až po potvrdení vodičom. Užívateľ dostane informáciu, že počas krátkeho času potrebného na inštaláciu nemôže používať vozidlo. Inštalácia zaberie približne 20 minút. V tom čase musí byť vozidlo bezpečne zaparkované. Dôležité bezpečnostné aktualizácie vozidla sa stiahnu automaticky, no vždy ich musí potvrdiť a inicializovať užívateľ. V budúcnosti si tak užívatelia môžu inštalovať aktualizácie sami a v pohodlí domova. Služba Remote Software Upgrade pomáha k tomu, aby bolo vozidlo vždy v aktuálnom stave. Jednotlivé funkcie sa môžu neustále zlepšovať a spolu so službami sa ich rozsah môže kedykoľvek rozširovať.

> Chcem testovaciu jazdu

> Chcem ponuku financovania

> Otvoriť ponuku skladových vozidiel

> Pozrieť ostatné novinky a videá

Objavte viac

Súbory cookie na doméne bmw-zilina.sk.

Akceptujte súbory cookie.
Zistiť viac, vrátane informácií o tom, ako odmietnuť súbory cookie.